Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Postanowienia ogólne

Administratorem danych jest firma Cherry Lab Cherry Lab sp. z o.o. z siedzibą w Miejscu Piastowym ul. Dworska 52 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy KRS 0000362601, REGON 180600252.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane podczas realizacji zamówienia są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

2. Kto jest administratorem danych osobowych?

Firma Cherry Lab jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli składasz zamówienie to przetwarzamy Twoje dane, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, adres IP.

 

3. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Prowadzenie serwisu WineTechLab – Dane osobowe przetwarzamy, aby zapewnić funkcjonalność naszego serwisu.

Realizacja zamówień – W przypadku gdy zdecydujesz się dokonać zamówienia badań w serwisie WineTechLab, Twoje dane będą wykorzystane dla potrzeb realizacji transakcji.

Marketing – Dane osobowe przetwarzamy również w celach marketingowych czyli do promowania naszych produktów oraz informowania o promocjach.

 

4. Jak pozyskujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie, gdy składasz zamówienie na wykonanie badań.

 

5. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Twoje dane przetwarzane są przez okres realizacji zamówienia. Po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać jedynie w celach mających związek z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobowiązani przepisami oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń. Dane te będziemy przechowywać nie dłużej niż 10lat.

 

6. Komu przekazujemy Twoje dane?

Firmie hostingowej, na której serwerach znajduje się system naszego serwisu oraz baza danych zawierająca dane naszych klientów, użytkowników i subskrybentów.

 

7. Twoje dane osobowe przetwarzane są:

  • Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • W zakresie niezbędnym do wykonania przez nas konkretnego celu przetwarzania, np. w przypadku realizacji zmówienia wykorzystujemy tylko te dane, które są do tej czynności koniecznie potrzebne,
  • Z zastosowaniem niezbędnych środków zabezpieczających poufność Twoich danych.

 

8. Prawa i obowiązki

Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w serwisie WinetechLab jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:biuro@winetech.pl

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Serwis WineTechLab ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Serwis WineTechLab nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

9. Pliki cookies

Witryna WinetechLab używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

ul. Dworska 52
38-430 Miejsce Piastowe

Email: biuro@winetech.pl
Telefon: +48 797 138 630